Tesla přestane být trnem v oku Pardubic

Zchátralá budova bývalé Tesly se konečně dočká přestavby a přestane být nevzhlednou součastí Pardubic. Již ve funkci náměstka jsem inicioval tento projekt a zasedal v hodnotící komisi, proto jsem rád, že se projekt konečně podařil po letech bojů uskutečnit a Pardubice se dočkají reprezentativnější verze této části města. 

Po několikaletém debatováním nad osudem této nevzhledné stavby zastupitelé schválili smlouvu se společností Linkcity. Ta nakonec zaplatí radnici přibližně 45 milionů za možnost brownfield přestavět.

A jaký osud bývalou Teslu čeká?

Místo brownfieldu nahradí hlavně byty, kromě toho je ale v plánu například i parkoviště pro pracovníky a návštěvníky krajské nemocnice a obchod. Zastupitelé schválili smlouvy, které dávají areálu bývalé Tesly konečně naději na perspektivní a využitelný prostor města.

Město areál nejprve pronajme a následně prodá nejméně za základní cenu ve výši 35 milionů korun společnosti vítězné ve výběrovém řízení, tedy Linkcity. Pokud se společnosti Linkcity podaří získat povolení na výstavbu v plánovaném rozsahu, Linkcity poté městu doplatí částku v předpokládané výši zhruba deseti milionů korun, která záleží na velikosti konečné zástavby.

Společnost Linkcity Czech Republik, totiž plánuje toto území nejen celkově zrevitalizovat, tedy vytvořit faktickou novou část Pardubiček. Součástí projektu je také silniční řešení, které má zajistit dopravní napojení areálu z nadjezdu z ulice Kyjevská a posílit dopravní vazby pro příjezd do areálu nemocnice.

Zachován bude objekt telegrafie, tedy největší budovy, která je vidět z vlaku i rychlodráhy. Využití tohoto objektu by mělo být provázáno s požadavky městského obvodu, například pro pořádání farmářských trhů nebo pro potencionální partnery pro příklad Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Plus historická budova bude plnit funkci protihlukové stěny a bude nové majitele bytů chránit právě před hlukem ze železnice i silnice.

Společnost nyní musí do 18 měsíců od podpisu nájemní smlouvy předat městu zaregistrovanou územní studii, hrubopisy územních rozhodnutí a oznámení o záměru o vlivu stavby na její okolí. Převod areálu na Linkcity má dvě zásadní odkládací podmínky - firma musí mít vydané pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení na dopravní napojení celého areálu. Výhradně po jejich splnění bude areál převeden na Linkcity. Po převodu pak musí firma do čtyř let přestavět minimálně 75 procent areálu.