SAFEGUARD 2019 mělo velkou pardubickou stopu

Ve dnech 19. až 22.3.2019 proběhlo společné cvičení vojáků, policistů, zástupců ČEZ a ČEPS k ochraně Jaderné elektrárny Temelín před jejím možným napadením. Cílem celé akce bylo prověření tzv. záložníků a jejich spolupráce s Policí ČR na ochraně velmi strategického objektů. Kromě jiného však cvičení přineslo i dojem silné a pozitivní „pardubické stopy“.

Cvičení bylo zaměřeno především na činnost na kontrolně propouštěcích místech a odvrácení vzdušného útoku. Za Armádu České republiky se účastnilo 110 příslušníků pěších rot Aktivní zálohy AČR působících při Krajském vojenském velitelství České Budějovice a Krajském vojenském velitelství Pardubice. Právě KVV Pardubice mělo skrz osobu velitele akce, pana plk. Petra Holého, celou událost organizačně a logisticky tzv. na povel. Společně s aktivními zálohami se cvičení účastnili profesionální vojáci z 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic, jejichž hlavním úkolem bylo chránit vzdušný prostor.

Přítomný poslanec Parlamentu ČR a předseda Podvýboru pro akvizice Ministerstva obrany, Jan Řehounek, spolupráci zapojených složek komentoval slovy: „Akci považuji za zdařilou, protože naprosto splnila veškerá očekávání. Viděli jsme, že členové aktivních záloh armády dokážou s policií a dalšími složkami obrany státu efektivně spolupracovat. A jestli velitel akce odhalil během cvičení nedostatky, může na jejich odstranění okamžitě pracovat. Pokud v budoucnu nastane reálná situace ohrožení bezpečnosti, tyto nedostatky se již neprojeví. A k tomu především cvičení slouží.“  

Výcvik jednotek probíhal v okolí Jaderné elektrárny Temelín a elektrické stanice Kočín. Celkem se cvičení účastnilo na 300 osob s 35 ks techniky, a to včetně letecké. Kromě členů KVV Pardubice a zástupce poslanecké sněmovny se akce osobně zúčastnil i hejtman Pardubického kraje, Martin Netolický.

Zdroj: www.army.cz