Poslanec Řehounek chce vyzbrojit Armádu materiálem vyrobeným v Česku

Jak efektivně vyzbrojit Armádu ČR a maximálně při tom zapojit České výrobce obranných a energetických materiálů? Právě o tom byl odborný seminář, který se konal 17.5.2019 v reprezentativních prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Společnou pozvánku předsedy sněmovního Podvýboru pro akvizice Ministerstva obrany a obchod s vojenským materiálem, poslance Jana Řehounka, a prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, Jiřího Hynka, přijalo na 60 ředitelů a vysokých manažerů největších českých výrobců obranných a energetických materiálů. U diskusního stolu spolu na základě téhož pozvání usedli také nejvyšší zástupci Ministerstva obrany a Armády České republiky. A diskuze byla více, než živá…

„Cílem semináře a smysl, proč jsme jej spolu s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu pořádali, bylo dostat k jednomu jednacímu stolu české výrobce jako dodavatele, Ministerstvo obrany jako objednatele a Armádu České republiky jako uživatele, což se podařilo. Jak trefně při semináři poznamenal pan doktor Hynek jako moderátor – všichni jsme na jedné lodi, jejímž cílovým přístavem je zabezpečení obranyschopnosti České republiky.“ zhodnotil bezprostředně po skončení fóra celé dopoledne poslanec Řehounek, který nad akcí převzal také záštitu. Tím jasně deklaroval svůj zájem prosazovat v rámci zákona zájmy právě domácích producentů před těmi zahraničními.

„Před začátkem semináře jsem měl obavu, aby to ve výsledku nebyl nudný monolog „panelistů“, jak to bohužel občas bývá.“ Opak byl však pravdou - zástupci českých výrobců a dodavatelů využili toho, že před sebou měli najednou generála Opatu a náměstka Říhu, který je na Ministerstvu obrany pověřený řízením sekce vyzbrojování. Otázek a podnětů bylo na desítky a většina z nich díky odbornému plénu velmi konkrétních. Návrhy padaly jak na úrovni legislativních změn, tak na úrovni změny výkladu současných předpisů. Díky velmi zkušené moderaci Jiřího Hynka měl seminář spád a docházelo k propojování jednotlivých témat. Organizační zajištění navíc umožnilo účastníkům semináře realizovat v přilehlých saloncích privátní schůzky a vyříkat si některé otázky tak říkajíc zpříma do očí.

„Já osobně jsem si odnesl několik zajímavých podnětů pro příští týdny – mám co dělat. Někteří účastníci semináře mi říkali, že jsou za tu snahu pomoci jim jako českým firmám hrozně rádi, ale ať jsem připraven na tuhý boj. To já ale jsem, celý tento resort je tuhý boj.“ zakončil poslanec Řehounek.