Pardubické přednádraží finišuje

Projekt rekonstrukce pardubického přednádraží míří do cíle. Jsem šťastný, že se nám podařilo tento potřebný krok uskutečnit a dnes již přebíráme hotovou stavbu. Slavnostní otevření pro veřejnost a převzetí rekonstrukce, kterou zajistila firma Strabag, proběhne v úterý 27. června, kdy z nového terminálu MHD vyjedou první linky. 

Rekonstrukce odstartovala v říjnu loňského roku a boj o tuto důležitou přestavbu započal již po mém nástupu do funkce v prosinci 2014, kdy jsme v rámci dotační politiky, která spadá do mé gesce, požádali švýcarskou stranu o prodloužení termínu na čerpání dotace. Švýcary se nám podařilo přesvědčit o kvalitách zamýšleného projektu a tak se díky úsilí lidí, kteří se na přípravě přestavby podíleli a vstřícnosti s posunutím termínu čerpání dotace až do roku 2017, za pár dní projdeme po nové podobě pardubického přednádraží. 

Za půl roku se prostor změnil k nepoznání. Klidová zóna s vodním prvkem se přesunula na příhodnější místo k poště, přibyla socha Jana Pernera, který se významně zasloužil o rozvoj Pardubic a nově zbudovaný přístřešek pojme až 450 kol a krom toho, bude možné umístit kolo i do cyklověže pro zhruba 120 dalších jízdních prostředků

Další změnou bude také řešení stání pro vozy MHD a zlepší se i informační systémy, které přispějí k lepší orientaci cestujícím. I s organizací automobilové dopravy projekt počítal, a tak bylo v rámci rekonstrukce vybudováno parkoviště K+R (kiss and ride), parkovací plochy pro taxi a zásobování, vyhrazená stání pro potřeby ČD a v neposlední řadě úprava povrchu od nové křižovatky v ulici kpt. Bartoše až po úsek před budovou české pošty v ulici Palackého včetně křižovatek.  

Prostor je také doplněn o lavičky k odpočinku a výsatbu mladých stromků. I přes zpoždění vzniklé letošní dlouhou zimou se však podařilo přednádraží dokončit v termínu potřebném pro získání dotace ze švýcarských fondů. Ta pokryla částku ve výši 108 milionů korun včetně DPH. A celkové náklady na stavbu činí zhruba 176 milionů korun včetně DPH. 

Jsem opravdu rád, že se projekt, na němž jsme začali pracovat bezprostředně po našem nástupu na radnici, podařilo dovést ke zdárnému konci, a to i vzhledem ke zpoždění, které zapříčinily letošní mrazy.