Pardubice ulehčí start začínajícím podnikatelům

Skvělá zpráva! Pardubice chystají P-PINK Pardubický podnikatelský inkubátor. Nový projekt bude sloužit v rámci své činnosti potřebám začínajících podnikatelů a poskytne tak „podnikavcům“ nejen místo, díky kterému budou moci snížit své vstupní náklady (vybavení, energie atd.), ale zároveň se také vzdělávat (individuální mentoring, workshopy, semináře pro začínající podnikatele..) a propojovat s potencionálními investory. Dalším z cílů projektu je dále vzdělání veřejnosti v oblasti rozvoje podnikání a osvětu na podporu podnikavosti studentů.   

P-PINK si pro fázi realizace projektu stanovil základní vize a možné směry:

- Spolupracuje s akademickými a výzkumnými institucemi v regionu (hlavně Univerzita Pardubice, chemická pracoviště, dopravní fakulta a další);

- Propojuje vědecko-akademický svět s praxí.

 

Hlavním smyslem je využití talentu a práce studentů, vědců a odborníků v chemicko-technologickém oboru, který má výbornou úroveň i tradici v rámci ČR, podobně jako obor dopravní a samozřejmě také v oborech dalších. Je tedy pravděpodobné, že se zde mohou zrodit unikátní projekty s národním i mezinárodním přesahem, a to nejen v chemii a dopravě.

 

Za tímto účelem by pak měla být využita 5ti podlažní budova na Třídě Míru, kterou by projekt využil ve 2 – 5. patře, v první se nachází restaurace.