Novoroční předsevzetí Honzy Řehounka

Milí kolegové, spolupracovníci a přátelé,

na začátku každého roku by se měl každý ohlédnout a bilancovat rok předešlý.

Jako končící náměstek primátora města Pardubic vnímám rok 2017 z mnoha hledisek jako úspěšný.

V Pardubicích se za mého přispění podařilo dokončit velké investiční projekty (rekonstrukce Přednádraží, výstavba letištního terminálu) a já osobně jsem znovu podpořil tradiční oblíbené akce (rozvoj dostihového závodiště, další ročník Aviatické pouti).

Nepodařilo se mi však přesvědčit zastupitele města, aby podpořili odkup budovy ČSOB Pojišťovny jako místa pro centralizaci úřadu magistrátu. Myslím, že to byla unikátní možnost, která se již nebude opakovat.

Splnil jsem svůj slib týkající se kumulací funkcí a skončil v pozici náměstka primátora města Pardubic, protože se chci naplno a zodpovědně věnovat práci v Poslanecké sněmovně. To je nejen mé pracovní, ale i osobní předsevzetí do roku 2018.

Vám všem přeji, abyste do roku 2018 vykročili pravou nohou tak, aby byl pro vás rokem úspěšným jak v osobním, tak pracovním životě.

 

Váš Honza Řehounek