JAPONSKO: parlamentní shromáždění NATO

Zdravím z Tokya !

Aktuálně se nacházím na pracovní cestě v Japonsku, kde působím jako zástupce České republiky v delegaci NATO. V rámci této delegace se setkáváme s vrcholnými japonskými představiteli, velvyslanci a také zástupci EU v Japonsku. Řešíme důležité otázky vztahů s Japonskem, mimo jiné i situace v regionu nebo vazby Japonska na ČR.

Shromáždění NATO

V Japonsku nás čeká velmi důležité shromáždění NATO, kde se setká delegace 28 poslanců z třinácti členských zemí i NATO. Řeší se především vztahy NATO s Japonskem, a to i ve vazbě na konkrétní jednotlivé členské země. 

Cílem je navázání kladných vztahů NATO s Japonskem a to hlavně proto, že společně s ním na tom můžeme být lépe v době zhoršující se situace.