Exkurze do Poslanecké sněmovny? Pro žáky většinou zážitek...

Rok se pomalu chýlí ke svému konci a stejně jako před letními prázdninami, i toto je často období, kdy si žáci na základních a středních školách mohou se svými pedagogy dopřát uvolněnější režim a třeba i nějakou tu zajímavou exkurzi. V Poslanecké sněmovně jsem jich letos osobně přivítal hned několik. Jak probíhaly? O čem jsou? Rozhodl jsem se to přiblížit v následujícím článku.

Každá exkurze standardně začíná projekcí krátkého filmu o činnosti Poslanecké sněmovny v informačním středisku, které je umístěno na Malostranském náměstí. Jedná se v podstatě o takové vizuální doplnění látky, kterou žáci druhého stupně ZŠ a středních škol, probírají během studia. Žáci si navíc po cestě mohou trochu odpočinout, neboť další část budou trávit v pohybu.

Následuje prohlídka významných prostor Poslanecké sněmovny s výkladem, která zahrnuje návštěvu předsálí, galerie hostů v hlavním zasedacím sále a přilehlých prostor. Pokud to umožní harmonogram zasedání, je možné rovněž nahlédnout do některé ze zasedacích místností. Z toho důvodu vždy nabízím zájemcům osobní koordinaci s termínem, protože např. v době zasedání pléna exkurzi nelze konat vůbec.

Poslanecká sněmovna je zkrátka živoucí instituce, proto je nutné průběh prohlídky přizpůsobit jejímu chodu.

Mnou organizované prohlídky po domluvě s pedagogem vždy zakončujeme méně formální částí, kdy si spolu se svými asistenty propůjčím nějakou z menších zasedacích místností a zvu žáky na posezení u čaje nebo džusu a odpovídám studentům na každou otázku, kterou položí. Tedy pak už je to hlavně na samotných studentech, jestli je něco zajímá. O žádných ideologiích ani programech jakékoli strany se na takových debatách nebavíme (pokud na to nepadne otázka), mým cílem je vždy ukázat žákům úlohu Poslanecké sněmovny jako instituce a přiblížit práci poslance.

A pokud to alespoň jednoho žáka z každé třídy inspiruje k veřejné aktivitě ve prospěch republiky, je to úspěch.

S pozdravem

Jan Řehounek